A porc természetes regenerációja


Jelátviteli Kutatócsoport Jelátviteli Kutatócsoport Kutatócsoportunk az Anatómia Intézet egyik legnagyobb múlttal és létszámmal rendelkező munkacsoportja. A sejt- és szövettenyésztő laboratóriumot ¬— amelyet a mai napig használunk — Prof.

Nehéz mozgás, ízületi + porcbajok ellen 5 természetes segítség

Huzella Tivadar alapította az as években, létrehozva ezzel a közép-európai régió egyik legelső in vitro sejttenyésztő kutatólaboratóriumát. Napjainkban kutatócsoportunk két nagy érdeklődési területtel rendelkezik: az egyik — ami egyben a laboratórium eredeti kutatási profiljának folytatása — a kötőszövet-biológia, ezen belül elsősorban a porc- és csontdifferenciáció molekuláris és jelátviteli folyamatainak tanulmányozása, a másik — jóval fiatalabb — terület pedig a daganatbiológiai elsősorban melanoma kutatások.

Legyen az normál egészségesvagy rendellenes tumoros sejtdifferenciáció, kutatócsoportunk célja annak felderítése, hogy milyen molekuláris és sejtélettani változások kísérik a sejtek átalakulását. A porcszövet biológiájával kapcsolatos kutatások Dr. Juhász Tamás, Dr. Zákány Róza Az ízületi fájdalmak és a porckopás korunk népbetegségének számítanak.

Melyek a porckopás leggyakoribb tünetei?

Az ízületi gyulladás oszteoarthritisz, OA az ízületek valamennyi komponensét érintő, idővel degeneratív elváltozásokat okozó komplex szindróma, amelyet a maradó elváltozások kialakulását követően a a porc természetes regenerációja kezelésen túl jelenleg nem tudunk meggyógyítani. Az ízületi gyulladást és következményes degenerációt számos tényező előidézheti, köztük a mozgásszegény életmód, a túlsúly, az ízületek túlzott megerőltetése és traumás sérülések gyakran szerepelnek a fájdalmas ízületi elváltozásokkal küszködő betegek előéletében.

A degeneratív ízületi elváltozások gyógyíthatóságának egyik legfontosabb korlátozó tényezője az ízületi porc korlátozott spontán regenerációs képessége. A degenerálódott, elvékonyodott és funkciójában elégtelenné vált ízületi porc pótlására irányuló erőfeszítéseket egyelőre nem koronázzák átütő sikerek. A csoportunk által végzett kísérleteink eredményeitől azt várjuk, hogy jobban megismerjük azokat a molekuláris biológiai, sejtbiológiai, sejtélettani és sejtbiokémiai jelátviteli folyamatokat, amelyek a porcszövet kialakulását irányítják.

Kutatásaink jelenleg a következő szűkebb témakörökre fókuszálnak: a Ízületi porcszövet-specifikus őssejtek karakterizálása. Előrehaladott OA esetén az ízületi porc szöveti őssejtjeinek száma ugyan megnő, a repair-folyamatok azonban nem megfelelőek, ami az ízületi porc visszafordíthatatlan károsodásához vezet. Laboratóriumi körülmények között ugyan lehetőség van pluripotens mesenchymalis őssejtekből létrehozott porcgraftok előállítására, azonban ezek a graftok nem rendelkeznek az ízületi porcra jellemző jellegzetes szöveti rendezettséggel és molekuláris összetétellel.

Kísérleteink fő célkitűzése, hogy jobban megismerjük a porcregenerációért felelős őssejtekben zajló azon molekuláris szintű változásokat, amelyek normál esetben segítenek megőrizni a porcszövet épségét, artritisz esetén azonban nem működnek megfelelően, ami a porcszövet folyamatos kopásában nyilvánul meg. Válogatott közlemények: 1. EBioMedicine 2, — Methods A porc természetes regenerációja 15 A porcszövet legfontosabb jellemzője a speciális összetétellel jellemezhető sejtközötti állomány extracelluláris matrix, ECMamelynek legfontosabb összetevői között kollagének, proteoglikánok, erős negatív töltéssel rendelkező glükózaminoglikánok pl.

A porcdifferenciáció kondrogenezis során a kondroprogenitor mezenchimális sejtek porcelőfutársejtek bonyolult, több lépésből álló a porc természetes regenerációja révén porcsejtekké differenciálódnak, és elkezdik létrehozni a porcállományt.

Kutatócsoportunk kimutatta, hogy a differenciálódó porcsejtek kalcium-homeosztázisa jelentős változásokon esik át, amiről in vitro körülmények között bizonyítottuk, hogy e változások hiánya a porcdifferenciáció folyamatának gátlását okozza. Mivel a porcállomány megjelenésével a kialakuló porcsejtek egy jelentősen eltérő összetételű miliővel veszik körül magukat, így joggal feltételezhető, hogy ezzel párhuzamosan a külvilággal kapcsolatot létesítő sejtfelszíni receptoraik és az ionok transzportjáért felelős ioncsatornák és transzporterek is jelentős változásokon esnek keresztül.

A porc természetes regenerációja

A degeneratív porc-betegségek pl. OA során a tünetek fájdalom, makroszkópos porcelváltozások megjelenése előtt már kimutathatóak bizonyos, a matrix molekuláris összetételében jelentkező elváltozások.

A fenti gondolatmenetet folytatva, a gyulladásos porcállománnyal körülvett porcsejteknek a külvilággal kapcsolatot létesítő sejtfelszíni receptorai és az ionok transzportjáért felelős ioncsatornái és transzporterei ugyancsak jelentősen megváltozhatnak mind összetételüket, mind működésüket tekintve. Az ioncsatornák, transzporterek és sejtfelszíni markerek változásait követve alaposabban megismerhetjük a porcszövet kialakulásának folyamatait, és betekintést nyerhetünk a porcsejtek degenerációját irányító molekuláris jelátviteli útvonalak működésébe is.

Cell Calcium 44, Cell Calcium 45, PLoS One 6, e Cell Calcium, Az élőlények a porc természetes regenerációja ritmusát cirkadián ritmus a hipotalamuszban megtalálható központi óra, valamint a periférián, valamennyi szövetünkben és sejtünkben így a porcsejtekben is jelen lévő molekuláris órák szabályozzák.

Egy friss közlemény nemrégiben bizonyította, hogy a molekuláris óra egyik kulcsfontosságú génjének BMAL1 mesterséges elvesztése és az OA súlyossága között kapcsolat mutatható ki. A pontos mechanizmus azonban egyelőre nem ismert. A molekuláris óra működését a porcfejlődés során eddig még nem vizsgálták.

Ahhoz, hogy megértsük a porcsejtek belső cirkadián ritmusának szabályozását és azt, hogy az óra ritmicitásának felbomlása hogyan segíti elő az OA kialakulását, először a molekuláris órának a porcszövet kialakulása során hogyan kezeljük az ízületi injekciókat szerepét kell feltérképezni.

a porc természetes regenerációja

A sejtkultúrák előállításához a mellső és a hátsó végtag kezdeményeit külön fogjuk kezelni, mert bizonyos adatok arra utalnak, hogy különböző ízületek pl.

Új eredményeink nagy jelentőséggel bírhatnak az ízületi porc kóros denegeratív elváltozásaival járó betegségek pathomechanizmusának pontosabb megértésében, illetve hozzájárulhatnak a terápiás beavatkozások megfelelő, a porcsejtek belső ritmusához igazított időzítésének megállapításához.

A nem mozgékony típusú ciliumok közül kutatócsoportunk a kevésbé ismert primer vagy elsődleges ciliumok működését szeretné mélyrehatóbban megismerni. Az elsődleges cilium az interfázisos sejteken megjelenő szoliter sejtnyúlvány, melynek specifikus ciliáris membránjában Ca-ionokra permeábilis ioncsatornák is találhatóak.

Az elsődleges a porc természetes regenerációja többek között a sejteket érő mechanikai, kémiai és fényhatások érzékelésében vesznek részt, emellett számos jelátviteli út szabályozásában is fontos szerepet a porc természetes regenerációja pl: Sonic Hedgehog.

A septinek olyan GTP-kötő fehérjék, melyek magasabb rendű struktúrák, például gyűrűk létrehozásával a ciliumokban úgynevezett diffúziós barriereket alakíthatnak ki. Ezzel a plazmamembránt és a ciliumot körülvevő ciliáris membránt választják el. Így a ciliumokban történő makromolekuláris mozgások egyik kontrolláló tényezőjeként viselkednek. Az elsődleges ciliumok porcsejteken is megtalálhatóak. Korábbi tanulmányok bebizonyították, hogy a primer ciliumok fehérjéinek, intraflagelláris transzportjának mutációja többek között vázrendszeri defektusokhoz vezet.

a porc természetes regenerációja

Emellett korábbi kutatások arra is rávilágítottak, hogy egyes septinek septin 2, 4 és 5 szerepet játszanak a sejtek Ca-homeosztázisának, azon belül is a raktárvezérelt kalciumbelépés folyamatának szabályozásában is. A raktárvezérelt kalciumbelépés SOCE — store-operated calcium entry elengedhetetlen a porcsejtek normál fejlődéséhez.

Ezen információk tudatában szeretnénk vizsgálni a primer ciliumok és septinek morfológiai és funkcionális kapcsolatát különböző, porcosodás irányába differenciáltatott kísérleti modelleken.

Vélemény írás a(z) ARTHRO4 ízület + porcerősítő komplex, 120db termékhez

Reméljük, hogy így számos új ismeretet szerezhetünk a porcosodás folyamatában, illetve a porcszövet degeneratív elváltozásaiban részt vevő molekuláris komponensekről.

Ezen faktorok hatását epigenetikai vizsgálatokkal követhetjük nyomon. Ezáltal olyan öröklődő artrózis kezelése karélia ban reverzibilis változásokat figyelhetünk meg a génaktivitásban, amelyek során nem történik változás a DNS nukleotid szekvenciájában.

Az epigenetikai szabályozó faktorok a chondrogenesis normális folyamatában, illetve az ízületi porc degenerációjával járó megbetegedésekben is kritikus szereppel bírnak.

Kutatásaink a porcszövet fejlődésében szerepet játszó epigenetikai mechanizmusok megismerésére irányulnak. Az epigenetikai szabályozás számos tényezője közül kísérleteinkben a DNS és a hiszton a porc természetes regenerációja vizsgáljuk. Két gátlószert alkalmazunk: az 5-azacitidint, mely a DNS-be beépülve gátolja annak metilációját; illetve a GSKot, amely az EZH2 enzim hiszton metiltranszferáz aktivitását gátolja.

E két gátlószer hatását Hamburger-Hamilton es fejlődési stádiumú csirke embriók végtagtelepeiből származó nagy sejtsűrűségű high density, HD kultúrákon vizsgáljuk.

Különböző időpontokban indított kezelésekkel tanulmányozzuk a két szer hatását a porcosodás irányába történő differenciáció eltérő stádiumainál. A kezelési idők lejártával metakromáziás festéssel követjük nyomon a porcspecifikus extracelluláris mátrix mennyiségét. Proliferációs assay alkalmazásával a sejtek osztódási képességében bekövetkező változásokat figyeljük meg. Micromass kultúrákból kinyert mintákon végzett RNS chip-assay eredményei alapján kísérleteinkhez több olyan gén is kiválasztásra került, melyek érintettek a chondrogenezisben, emellett géntermékeik epigenetikai szabályozó szereppel bírnak.

Ezen gének jelenlétét in situ hibridizációval vizsgáljuk egérembriókból kriosztáttal készített metszeteken. Ajánlott irodalom: 1. Singla V. Ruhlen R. Osteoarthritis Cartilage 3. Kenji Hata : Epigenetic regulation of chondrocyte differentiation.

Japanese Dental Science Review 4. Glant T. BMC Med 5. Deren M. Int J Mol Sci 2. Szegeczki Vince, Dr. A felnőtt ízületi porc regenerációs képessége igen csekély, ezért az olyan kezelési stratégiák kidolgozása nagy jelentőségű lehet azon betegek gyógyításában, akik életminősége és társadalmi helyzete nagymértékben romlik a kórkép kialakulásának következtében.

A porcszövet egyik legfontosabb anatómiai és szövettani jellemzője, hogy idegek és erek nem futnak az alapállományában. Ez a tulajdonság a felnőtt porcsejtek posztmitotikus jellegével együtt áll annak hátterében, hogy az ízületi porc nagyon csekély regenerációra képes.

Jelen pillanatban olyan degeneratív porcbetegségek esetén, mint pl. Éppen ezért viszonylag nagy a társadalmi és gazdasági nyomás olyan új és innovatív terápiás lehetőségek foganatosítására, melyek az ízületi porc természetes regenerációs képességének javítását teszik lehetővé. A pituitary adenylate cyclase activating polypeptide PACAP a központi idegrendszer egyik olyan neurohormonjaként ismert, mely jelenlétét számos más perifériás szervben is azonosították.

A neurohormon anti-inflammatórikus, antiapoptotikus és trofikus hatásairól ismert, így képes kivédeni pl. Csirke embrionális eredetű primer sejtkultúrákban kísérleteink során kimutattuk, hogy a kondrogenikus sejtek expresszálják a PACAP szignalizációs útvonal elemeit.

Vannak adataink arra nézve is, hogy a PACAP neurohormonok hozzáadása a kultúrákhoz pozitívan befolyásolja az in vitro porcképződés folyamatát. Oxidatív stressz hatására az in vitro adagolt szintetikus peptid jelenléte kivédte a hidrogén-peroxid porcképződést csökkentő hatását.

Kísérletes adataink a porc természetes regenerációja arra nézve is, hogy a csontsejt kultúrák tápfolyadékába adagolt PACAP serkenti a szervetlen és szerves extracelluláris matrix komponensek termelését.

Kísérleteinkben szeretnénk kimutatni a PACAP jelátviteli útvonal szerepét az ízületi porc fejlődése során egér térdízületekben, egészséges és osteoarthritiszes humán térdízületekben. Eredményeink hozzájárulhatnak olyan PACAP-alapú gyógyszerek fejlesztéséhez, melyek elősegítik a porcregenerációt vagy akut porcsérülés esetén protektív hatásúak lehetnek.

Laboratóriumunkban korábban foglalkoztunk a PACAP jelátviteli útvonal pontos feltérképezésével eltérő szövetekben, viszonylag részletesen feltártuk a funkcióját porcdifferenciáció során, valamint vannak adataink a csontképződés során betöltött szerepéről UMR sejtvonalon. A PACAP-ról az ovariumban ismert, hogy a gonádtelepek kialakulásában és a sejtek osztódásának szabályozásában fontos is szerepet játszhat.

Az ízületek leggyakoribb betegsége az ízületi porckopásmás néven artrózis, amely a felnőtt lakosság százalékát érinti. Ráadásul nemcsak az időseknél, hanem egyre gyakrabban a fiatal felnőtteknél is kialakulhat, holott csökkenthető volna a kialakulás kockázata. Váczi Gábor ortopédsebész főorvost arról kérdeztük, hogyan kerülhetjük el a korai porckopás kialakulását, és mit tehetünk, ha már kialakult az elváltozás. Mi az az ízületi porckopás?

Arról is rendelkezünk adatokkal, hogy az érett ovariumban a cumulus oophorus, valamint a granulosa sejtek expresszálnak PACAP mRNS-t, valamint a theca lutein interna sejtjei a porc természetes regenerációja az egyes idegvégződések is PACAP immunpozitivitást mutatnak. Hypophysis eredetű neurohomonként nem meglepő, hogy az FSH és LH jelenléte fokozza termelődését és a terhesség alatt a corpus luteumban is fokozódik az expressziója. A női belső nemi szerveket tovább vizsgálva a cervix uteri esetében kimutatták, hogy a PACAP fontos szerepet tölt be a terhesség során, mint ösztrogén expressziót befolyásoló neuropeptid.

Az adatok a PACAP fontos szerepét körvonalazzák a női ivarsejtek és ivarszervek biológiai folyamataiban különböző arthritis psoriatica betegség, azonban a humán relevanciák még elég hiányosak.

A PACAP endometriózisban és a polycystás ovárium a porc természetes regenerációja betöltött szerepét humán endometriózisos és ovarium szövetmintákon szeretnénk vizsgálni, mégpedig oly módon, hogy a műtétileg eltávolított szövetmintákat in vitro körülmények között továbbtenyésztjük, majd a szövet továbbélése után a tenyészetekhez megfelelő koncentrációban PAC1 receptor a porc természetes regenerációja PACAP adagolást alkalmazunk.

Kutatásunk több pontra is fényt deríthet, elsődlegesen arra, hogy a PACAP pontosan milyen szerepet tölt be az endometriózis kialakulása során és olyan jelátviteli kapcsolatokat térképezhetünk fel, amely segítségével olyan gyógyszeres terápiák alapjait fektethetjük le, mellyel sikeresen kezelhetővé válhat ezen patológiás elváltozás. Tumorbiológiai kutatások — Pigmentsejtek molekuláris onkológiája Dr. Hajdú Tibor, Dr. Juhász Tamás, Katona Éva, Dr.

Zákány Róza Megközelítőleg tíz éves a porc természetes regenerációja tekint vissza laboratóriumunk daganatkutató profilja, melynek elsődleges célja a pigmentsejtek melanocyták rosszindulatú daganatos elváltozásának melanoma malignum molekuláris onkológiai illetve sejtbiokémiai jelátviteli aspektusú tanulmányozása.

A melanocyták nyúlványos sejtek, melyek elsősorban a bőr hámjának legalsó rétegéből stratum basale ismertek, de előfordulnak még bizonyos nyálkahártyákon illetve a szemgolyó érhártyájában is. Pigmentszemcséket melanin tartalmú granulumokat termelnek, melyek meghatározzák bőrünk színét és az epidermis keratinocytáinak sejt magja körül felhalmozódnak. Ily módon a melanin segítséget nyújt a sejtmag DNS tartalmának a napfény UV sugárzása által kiváltott mutációk elkerülésében.

A kültakaró pigmentsejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganatos elváltozások melanoma malignum cutis tehát a Nap sugárzó hatásával, pontosabban a napégés okozta gyulladással mutatnak leggyakrabban összefüggést, azonban a kialakulásukat elősegítő a porc természetes regenerációja rizikófaktorok lajstroma így is meglehetősen hosszú világos bőr, szőke vagy vörös haj, napégésre való hajlam, szeplők stb.

A melanoma gyakorisága az elmúlt 50 évben folyamatos növekedést mutatott a világos bőrű populációkban.

Az ízületi porc és szerepe

A melanoma magas halálozási rátájának főbb okait a daganat problematikus diagnosztikája, gyors áttétképző metasztatizáló képessége és nagyfokú apoptózis-rezisztenciája jelenti. Azonban számos példa úgy, mint bizonyos onkohematológiai kórképek sikertörténetei bizonyítják, hogy a tumorbiológiai kutatások jövője, egyben a célzott kemoterápiás kezelés kulcsa, olyan molekuláris célpontok megismerése, melyek tumorspecifikusak és a daganat fejlődése szempontjából nélkülözhetetlenek. Hasonló célkitűzések érvényesek a melanoma esetében is, azaz a sejtosztódást serkentő, áttétképzést és daganatprogressziót elősegítő jelátviteli folyamatok feltérképezése kulcsfontosságú lehet a klinikai gyakorlat számára.

A daganatkísérletekhez elengedhetetlen egy olyan kép biztosítása is, a porc természetes regenerációja szembeállítja az egészséges normál és patológiás állapotokat. Éppen ezért összevetésként kontroll körülményeket is vizsgálunk és normál pigment sejteket is használunk melanoma kísérleteinkhez. Ebből kifolyólag jelenleg kísérleteket tervezünk melanocyta sejtkultúrák előállítására emberi bőrmintából a DE Gyermekklinika Gyermeksebészeti Osztályának segítségével. Pigmentsejtes kutatásaink mellett érintőlegesen más daganattípusok is érdeklődési körünkbe tartoznak, ugyanis adenocarcinoma sejtvonalakon többek között emlő- vastagbélrák is végzünk különféle in vitro vizsgálatokat.

Kísérleteink széles spektrumú laboratóriumi eszköztárat igényelnek, elsősorban sejt- és molekuláris biológiai vonatkozásúak, de részüket képezik szövettani vizsgálatok és mikroszkópos technikák is. A melanoma-melanocyta kutatások keretében jelenleg az alábbi projektek futnak: a Glutamát és glicin mediált jelátviteli folyamatok szerepe melanocytákban és melanoma sejtekben.

Metabotróp glutamát receptorok például mGluR5 a melanoma kialakulásában nyújtott szerepével számos publikáció foglalkozott már. Laboratóriumunk az ionotróp glutamát receptorok közül a központi idegrendszerből jól ismert, NMDA receptorról igazolta, hogy szokatlan alegység összetételben megtalálható a melanoma sejtekben. Ez az alegység összetétel azért különleges, mert glutamát kötőhellyel nem, ellenben glicin kötőhellyel rendelkezik. Megfigyeléseink szerint, a a porc természetes regenerációja és glicin jelátvitelnek, valamint ezek átfedésének komoly szerepe van a sejtek életképességének és osztódó képességének befolyásolásában.

a porc természetes regenerációja

Célunk, hogy a témában még mélyebbre ásva feltárjuk a glutamát a porc természetes regenerációja glicin jelátvitel sajátosságait melanoma sejtekben és melanocytákban. Laboratóriumunk kutatási területeinek átfedhetőségeire és potenciáljára kiváló példa, hogy a PACAP melanoma sejtekre kifejtett hatásainak vizsgálata ígéretes eredményeket hozott és a közeljövőben publikációra kerül.